ANBI

Activiteit / project:
ANBI beleidsplan TV Radio Mozaiek.

Opdrachtgever:
TV Radio Mozaiek

Voorbereiding: 
Henk Schipper

Datum / versie:
1 juli 2020, versie 2020-1.0

“Als stichting TVR Mozaïek verwerken wij persoonsgegevens om onze stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze medewerkers e.o. belanghebbenden. De gegevens van de medewerkers e.d. worden opgenomen in ons administratiesysteem. Als medewerker e.d. heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in het protocol “Privacy Persoonsgegevens.” zie onder!

1. Doel

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Het plan moet inzicht geven in:

  • De werkzaamheden die de instelling verricht
  • De manier waarop de instelling geld wil werven
  • Het beheer van het vermogen van de instelling
  • De besteding van het vermogen van de instelling

2. Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaïek

Fiscaal nummer: 8036 27 142
Ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 41046508
Secretariaat, Monnetstraat 18, 6904LS Zevenaar

3. Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                
vacant

Secretaris:                               
Henk Schipper

Bestuurslid dagelijks bestuur:      
Will Sanders

Penningmeester:                       
Arie Abbink

Bestuurslid PR:                         
vacant

Bestuurslid Techniek:                 
Gerard Bronkhorst

Bestuurslid filmkwaliteit:             
Tom van der Veer

4. Welke werkzaamheden verrichten wij

Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaïek is een stichting die als doel heeft zieken en ouderen middels radio- en tv-programma’s ontspanning en verstrooiing te brengen. Wij doen dit met behulp van een 40-tal vrijwilligers. En zijn geregistreerd als ANBI, algemeen nut beogende instelling. In het Ziekenhuis Rijnstate Zevenaar worden een aantal keren per week radioprogramma’s gemaakt ten behoeve van de luisteraars daar, toegespitst op hun persoonlijke omstandigheden. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s voor ouderen, verzoekplatenprogramma’s, een programma over activiteiten in de Liemers.

Met onze tv-programma’s proberen we met nieuws en actualiteiten uit de Liemers onze kijkers op de hoogte te houden van activiteiten, die zij vanwege hun verblijf in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis niet persoonlijk kunnen beleven.  Dit actualiteitenprogramma wordt maandelijks vernieuwd en gedurende die maand vertoond in ziekenhuis te Zevenaar, evenals in zorgcentra in Zevenaar, Didam, Duiven, Pannerden, Tolkamer en Westervoort.

Naast dit actualiteitenprogramma wordt ook nog een maal per maand een zogenaamde “special” uitgezonden, bestaande uit een of twee uitgebreidere opnamen van bijvoorbeeld kooroptreden, toneeluitvoering, bezoek aan de dierentuin of iets dergelijks.

In het jaar 2016 heeft onze stichting haar 50-jarige bestaan gevierd.

In het Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar kan indien de bovengenoemde programma’s niet rechtstreeks worden uitgezonden, 24 uur per dag naar de kabelkrant worden gekeken. Hierop wordt actuele informatie van het ziekenhuis weergegeven en tevens wordt een herhaling van het TV Mozaïek maandoverzicht en special van de desbetreffende maand getoond.

5. Wat zijn onze inkomsten

De activiteiten van TV Radio Mozaïek worden gefinancierd door exploitatiebijdragen van de gemeente Zevenaar evenals bijdragen van Ziekenhuis Zevenaar en Liemerije. Daarnaast ontvangen wij enkele kleinere giften van aangesloten zorginstellingen.

TV Radio Mozaïek heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeente Zevenaar over onze omroepwerkzaamheden. Hierin wordt vermeld welke Radio- en Tv-uitzendingen wij maken en op welk tijdstip. Elk jaar wordt aan de gemeente Zevenaar een jaarverslag aangeboden waarin een verantwoording over het afgelopen jaar is opgenomen. Dit jaarverslag bevat ook een financieel overzicht waarin de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar staan vermeld.

6. Het beheer van het vermogen

TV Radio Mozaïek beschikt over een bankrekening bij de Rabobank Zevenaar onder nummer NL56RABO0374855838. De penningmeester regelt alle financiële zaken en verzorgt alle betalingen. Tevens is de secretaris gemachtigd om in voorkomende gevallen financiële handelingen te verrichten, in overleg met de penningmeester.

7. Bestedingen van de stichting

De bestedingen bestaan voornamelijk uit het aanschaffen van geluidsdragers, muziek-cd’s en dvd’s voor de films die in de diverse huizen worden gedraaid. Verder zijn er jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de reportagewagen en het vervangen van apparatuur. Tevens proberen we geld te reserveren voor aanschaf van nieuwe apparatuur.

8. Beloningsbeleid

Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaïek kent geen beloningsbeleid. Alle medewerkers werken vrijwillig en zonder een financiële beloning voor TV Radio Mozaïek.

9. Verslag van activiteit, t.w. Processie opname bij de st. Martinuskerk in Oud Zevenaar

Door de coronacrisis mocht men de jaarlijkse processie op 21 juni 2020 niet organiseren.

Om hier toch aandacht aan te besteden is in samen met de stuurgroep Sint Martinus een geheime processie georganiseerd die op 14 juni 2020 is opgenomen en die op 21 juni wordt afgespeeld.
Om 9.00 uur verzamelde de crew van 7 man zich bij de Sint Martinuskerk en werden de opstelpunten voor de camera’s bepaald. Er stonden 2 man in de kerk en de andere cameramensen stonden rondom het “Olde Processie pad”. Tevens vloog er een drone mee. Om 10.30 uur begon de processie en om 10.45 uur was de groep weer in de kerk terug. Om 11.05 uur werd de processie ontbonden.

Alle opgenomen filmbestanden worden overgezet op de laptop en kunnen nu bewerkt worden tot een film.

10. Financiële verantwoording

Ontvangsten

2021

Subsidie gemeente Zevenaar 

€ 2.000

Subsidie gemeente Duiven     

€     500

Subsidie gemeente Westervoort     

€    400

Subsidie gemeente Montferland

€     500

               

 

Donatie Rijnstate

€ 1.120

Donatie Liemerije        

€    560

Donatie Pelgromhof

€     00

Polmanfonds       

€   300

Rente    

€     5

Totaal

€ 5385

 

 

Uitgaven

 

Radio

 

Afschrijving

€ 300

Onderhoud radiostudio

€ 300

Onderhoud apparatuur

€ 100

Radio op locatie, Droostaete en Meulenvelden

€ 500

 

€ 1.200

Televisie

 

Afschrijving

€ 400

Onderhoud TV studio

€ 400

Onderhoud apparatuur

€ 300

Beelddragers

€ 200

Video Streamen op locatie

€ 500

 

€ 1.800

Jongeren TV

 

Afschrijving

€ 100

Onderhoud apparatuur

€   50

Opname bandjes

€   50

 

€ 200

Reportagewagen

 

Afschrijving wagen en apparatuur

€ 150

Onderhoud wagen

€ 700

Verzekering

€ 400

Onderhoud kabels rep. wagen

€ 250

 

€ 1.500

Diversen

 

Verzekeringen

€ 425

PR representatie

€ 350

Contributie VHN

€ 150

Bestuurskosten

€ 300

Reiskosten

€  75

Internet abonnement

€ 550

 

€ 1.850

 

 

Totaal Uitgaven

€ 6.550

Nadelig Saldo

€ 1.165-

 

 

Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden:

Copyright TVR Mozaiek 2020 - 2022  |  Privacy Beleid  |  ANBI  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design