ANBI

Activiteit / project:
ANBI beleidsplan TV Radio Mozaiek.

Opdrachtgever:
TV Radio Mozaiek

Voorbereiding: 
Henk Schipper

Datum / versie:
22 januari 2024, versie 2024-1.0

“Als stichting TVR Mozaiek verwerken wij persoonsgegevens om onze stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze medewerkers e.o. belanghebbenden. De gegevens van de medewerkers e.d. worden opgenomen in ons administratiesysteem. Als medewerker e.d. heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in het protocol “Privacy Persoonsgegevens.” zie onder!

1. Doel

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Het plan moet inzicht geven in:

  • De werkzaamheden die de instelling verricht
  • De manier waarop de instelling geld wil werven
  • Het beheer van het vermogen van de instelling
  • De besteding van het vermogen van de instelling

2. Beleidsplan Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek

Fiscaal nummer: 8036 27 142  
Ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 41046508
Secretariaat, Monnetstraat 18, 6904LS Zevenaar

3. Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                
vacant

Secretaris:                               
Henk Schipper

Bestuurslid dagelijks bestuur:      
Will Sanders

Penningmeester:                       
Arie Abbink

Bestuurslid PR:                         
Rob Bolder

Bestuurslid Techniek:                 
Gerard Bronkhorst

Bestuurslid filmkwaliteit:             
Tom van der Veer

4. Welke werkzaamheden verrichten wij

Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek is een stichting die als doel heeft zieken en ouderen middels radio- en tv-programma’s ontspanning en verstrooiing te brengen. Wij doen dit met behulp van een 27-tal vrijwilligers. En zijn geregistreerd als ANBI, algemeen nut beogende instelling. In het Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar worden een aantal keren per week radioprogramma’s gemaakt ten behoeve van de luisteraars daar, toegespitst op hun persoonlijke omstandigheden. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s voor ouderen, verzoekplatenprogramma’s, een programma over activiteiten in de Liemers.

De Mozaiek Live groep verzorgt 1 maal in de maand een muzikale middag in 6 verzorgingshuizen in de Liemers waarbij het gezellig toegaat.

Met onze tv-programma’s proberen we met nieuws en actualiteiten uit de Liemers onze kijkers op de hoogte te houden van activiteiten, die zij vanwege hun verblijf in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis niet persoonlijk kunnen beleven.  Dit actualiteitenprogramma wordt maandelijks vernieuwd en gedurende die maand vertoond in ziekenhuis te Zevenaar, evenals in zorgcentra in Zevenaar, Didam, Duiven, Pannerden, Tolkamer en Westervoort.

Naast dit actualiteitenprogramma wordt ook nog regelmatig een zogenaamde “special” uitgezonden, bestaande uit een of twee uitgebreidere opnamen van bijvoorbeeld Country festival, Gospeldienst, toneeluitvoering, of iets dergelijks.

In het jaar 2016 heeft onze stichting haar 50-jarige bestaan gevierd.

In het Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar kan indien de bovengenoemde programma’s niet rechtstreeks worden uitgezonden, 24 uur per dag naar de kabelkrant worden gekeken. Hierop wordt actuele informatie van het ziekenhuis weergegeven en tevens wordt een herhaling van het TV Mozaiek maandoverzicht en special van de desbetreffende maand getoond.

5. Wat zijn onze inkomsten

De activiteiten van TV Radio Mozaiek worden gefinancierd door exploitatiebijdragen van de gemeente Zevenaar, Duiven en Westervoort evenals bijdragen van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar en Liemerije. Daarnaast ontvangen wij enkele kleinere giften van aangesloten zorginstellingen.

TV Radio Mozaiek heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeente Zevenaar over onze omroepwerkzaamheden. Hierin wordt vermeld welke Radio- en Tv-uitzendingen wij maken en op welk tijdstip. Elk jaar wordt aan de gemeente Zevenaar een jaarverslag aangeboden waarin een verantwoording over het afgelopen jaar is opgenomen. Dit jaarverslag bevat ook een financieel overzicht waarin de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar staan vermeld.

6. Het beheer van het vermogen

TV Radio Mozaiek beschikt over een bankrekening bij de Rabobank Zevenaar onder nummer NL56RABO0374855838. De penningmeester regelt alle financiële zaken en verzorgt alle betalingen. Tevens is de secretaris gemachtigd om in voorkomende gevallen financiële handelingen te verrichten, in overleg met de penningmeester.

7. Bestedingen van de stichting

De bestedingen bestaan voornamelijk uit het onderhouden van onze apparatuur en het vervangen van apparatuur. Verder zijn er jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de reportagewagen. De wagen is 23 jaar oud en begint nu gebreken te vertonen. We proberen elk jaar wat geld te reserveren voor de vervanging van onze reportagewagen. Door nieuwe mogelijkheden zoals het live streamen van onze live opnames hebben we speciale apparatuur moeten aanschaffen.

8. Beloningsbeleid

Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek kent geen beloningsbeleid. Alle medewerkers werken vrijwillig en zonder een financiële beloning voor TV Radio Mozaïek.

9. Verslag van activiteit, t.w. Gelders Eiland Treffen in Tolkamer

Zondag 28 augustus 2022 maakten wij opnames bij het Gelders Eiland Treffen in Tolkamer. Deze opnames maakten wij samen met de Videoclub Duiven en hiermee rondden wij opnames van 800 jaar TOL af. De schuttersverenigingen en gildes uit de omgeving waren aanwezig. Aan het begin van de dag was er een welkom in de feesttent. Natuurlijk kon de erewijn hier ook niet ontbreken. Vervolgens maakten de schuttersverenigingen zich klaar voor de optocht door Tolkamer. De optocht werd geopend met een toespraak, het hijsen van de Nederlandse vlag en een muzikale uitvoering van het Wilhelmus.
Na de optocht was er een momentje rust terwijl de schuttersverenigingen samen wat te drinken namen. Ook wij konden even pauze houden onder het genot van een broodje burger of een goede zak friet. Hierna moest men zich klaarmaken voor de vendel en schietwedstrijden. De koningen streden bij het schieten op de vogel om de titel van Gelders Eiland Koning. Deze titel is gewonnen door Schuttersvereniging EMM (Eendracht Maakt Macht) uit Spijk. Rond 17.15 was de afsluiting van de dag met een prijsuitreiking in de feesttent.

10. Financiële verantwoording

 

 

 

 Mozaiek Balans op 31 december 2023 
       
Nummer Omschrijving EindDebet EindCredit
150 Reportagewagen 1.000,00 0,00
160 radio apparatuur in 4 jaar afschr. 910,45 0,00
400 reservering mozaiek live 0,00 2.500,00
450 Reservering reportagewagen 0,00 11.500,00
500 Eigen vermogen 0,00 4.599,72
1010 Rabo bank 452,90 0,00
1020 Spaarrekening 16.000,00 0,00
1300 Debiteuren 195,97 0,00
1310 Vooruitbetaalde bedragen 66,95 0,00
1500 Crediteuren 0,00 26,55
       
    € 18.626,27 € 18.626,27
  Verlies en winst 2023 Mozaiek    
    VWDebet VWCredit
4000 Radio studio apparatuur 2.261,03  
4003 overige radio kosten 64,10  
4004 Radio afschrijvingen 82,75  
4050 Onderhoud reportagewagen 76,77  
4103 Tv. studio apparatuur 2.854,69  
4110 Kosten live 148,83  
4400 Autokosten 794,91  
4500 Algemene kosten 434,55  
4506 Representatie 449,24  
4510 Contributie 50,00  
4515 Bestuurs kosten 219,78  
4560 Verzekering  140,77  
4581 Ziggo kosten 746,50  
4800 Bankkosten 307,86  
8000 Rente opbrengst   201,94
8001 Diverse opbrengsten   1.650,00
8002 Subsidie gemeenten   4.800,00
8006 Rabo club kas   84,18
       
    € 8.631,78 € 6.736,12
       
  Verlies - € 1.895,66  
       

Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden:

Copyright TVR Mozaiek 2020 - 2024  |  Privacy Beleid  |  ANBI  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design...